Vraag en antwoord

Hieronder vindt u veel gestelde vragen. Door op een vraag te klikken verschijnt het antwoord.

Wanneer worden de bomen in mijn straat gesnoeid?

Alle bomen die in het bestek opgenomen zijn worden één keer per drie jaar gecontroleerd op gebreken die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. In de planning is te zien welke wijken in welk jaar gesnoeid worden. Wanneer er bij deze controles blijkt dat er een gevaarlijke situatie is, dan zal hier direct op ingespeeld worden en wordt de boom gesnoeid.

De gemeente hanteert een protocol op het snoeien van bomen. Het snoeien betekent dan meestal het verwijderen van dood hout, scheurende en gevaarlijke takken. Ook takken die dichter als 1 meter tot aan de gevels gegroeid zijn of laaghangende takken over de stoep, fietspad of autoweg worden verwijderd.

In de hele gemeente staan zogenaamde risicobomen. Deze bomen worden elk jaar gecontroleerd. Daarnaast zijn er vorm- en knotbomen. Per soort kan het zijn dat deze met een frequentie van eens per jaar of eens per 3 jaar flink worden teruggesnoeid. Dit om te voorkomen dat de takken afbreken of om de gewenste vorm te behouden. Dit doen we bijvoorbeeld bij een treurwilgen of een leilinde.

Hoe laat worden de bomen gesnoeid?

De snoeiwerkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Wanneer er op drukke wegen wordt gewerkt, vinden de werkzaamheden plaats buiten de spits, tussen 9.00 uur tot 16.00 uur.

Worden alle bomen in mijn straat gesnoeid?

Per snoeironde beoordelen wij per boom of het noodzakelijk is om de boom te snoeien. De gemeente heeft voor de bomen een bepaald kwaliteitsbeeld opgesteld waar de bomen aan moeten voldoen. Wanneer een boom aan het gewenste beeld voldoet, hoeft deze boom niet te worden gesnoeid. Het kan in de praktijk dus zo zijn dat de ene boom in de straat wel wordt gesnoeid en de andere boom niet. Dit wordt ter plekke door de snoeier bepaald.

Met welke frequentie worden de bomen gesnoeid?

Eén keer per drie jaar worden de bomen gesnoeid. Zie ook de vorige vraag: ‘Worden alle bomen in mijn straat gesnoeid?’

Door wie worden de bomen gesnoeid en waar gaat specifieke aandacht naar uit?

De bomen worden enkel gesnoeid door gecertificeerde mensen die met aandacht streven naar het beheersen van een veilig en gezond bomenbestand.

Hoe wordt de verkeersveiligheid geborgd?

De boomverzorgers hebben standaard bebording bij zich die wordt ingezet conform de richtlijnen. Waar nodig, zoals op drukke toegangswegen of verkeersknooppunten, zetten wij gecertificeerde verkeersregelaars of andere benodigde maatregelen in.

Hoe meld ik een omgevallen of zieke boom of gebroken takken? Of hoe kan ik melden dat een boom overlast geeft, bijvoorbeeld gebrek aan zonlicht in mijn huis of tuin?

Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeente Helmond:  www.helmond.nl/melding-klacht

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak?

Is er een situatie die direct gevaar oplevert voor de omgeving? Meld dit dan altijd telefonisch via 14 0492. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.

Ik heb zonnepanelen en de boom staat in de weg, wat doet de gemeente hieraan?

Gemeente Helmond heeft in haar beleid opgenomen dat het algemeen belang van de houtopstand boven de mogelijke overlast staat. Enkel takken die dichter als één meter tot aan de gevel of het dak komen zullen tijdens de 3-jarige snoeicyclus ingenomen worden.

Ik heb last van de bladeren/vruchten/zaden van de boom, kan de boom gesnoeid of gekapt worden?

Bomen leveren ecosysteemdiensten zoals verkoeling, het afvangen van water en het zuiveren van de lucht. Daarom is groen belangrijk voor iedereen. Als het snoeien niet nodig is om de eerdergenoemde redenen en er zijn geen onveilige situaties, wordt er in principe niet gesnoeid. Opmerkingen over vallende bladeren, vruchten of schaduw ziet de gemeente niet als reden om te snoeien.

Wanneer worden de takhopen met snoeiafval opgehaald?

De takhopen worden één keer per week opgehaald. In de regel proberen wij ervoor te zorgen dat de takhopen voor het weekend opgehaald worden.

Bezig met laden... Bezig met laden...
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang